معاونت آموزش متوسطه

دفتر آموزش متوسطه نظری
صفحه اصلی  |  راهنمای سایت  |  جستجو  |  پرسش و پاسخ  |  نظرها و پیشنهادها  |  پست الکترونیک  |  ارتباط با ما
 
دوشنبه 1 دي 1393
وزارت آموزش و پرورش
Monday, 22 December, 2014

ورود همکاران
: نام كاربر
: رمز ورود
جستجو
: عبارت مورد نظر  
تازه ها
پست الکترونیکی
dinapi@medu.ir

 دفتر فناوري اطلاعات
medu.ir
اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی


تهيه كليپ معرفي فعاليت هاي پژوهشسراهاي دانش آموزي
قابل توجه معاونين محترم آموزش متوسطه استان ها با سلام و احترام به اطلاع مي رساند اين دفتر در نظر دارد كليپي جامع و كامل از فعاليت هاي پژوهشسرا هاي دانش آموزي با مشاركت كليه استانهاي كشور براي پو شش رسانه اي تهيه نمايد .   [ادامه ...]

قابل توجه مسئولين محترم دبيرخانه هاي راهبري کشوري دروس متوسطه نظري
با احترام به اطلاع کليه مسئولين محترم دبيرخانه هاي راهبري کشوري دروس متوسطه نظري مي رساند از آنجا که دريافت هر گونه اطلاعات شخصي از دبيران وسرگروه هاي درسي نيازمند اخذ مجوز از مراکز ذيصلاح مي باشد ؛لذا مقتضي است از دريافت هرگونه اطلاعات شخصي دبيران از استانها اجتناب نموده وفقط اطلاعات تخصصي و شغلي همکاران جهت تشکيل با نک اطلاعاتي مطالبه گردد. دفتر آموزش متوسطه نظري واحد برنامه ريزي گروه هاي آموزشي آذرماه 93    [ادامه ...]

اسامي پژوهشسرا هاي دانش آموزي برتر و دانش آموزان پژوهشگر در سال 1393
براساس بخشنامه شماره 19886 مورخ 93/9/17 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، برگزيدگان هفته پژوهش در سال 1393 (پژوهش سراها و دانش آموزان پژوهشگر برتر ) در سايت اين دفتر معرفي شدند.   [ادامه ...]

اساسنامه پژوهش سراهاي دانش آموزي
به اطلاع مي رساند پيرو تاكيدات مقام عالي وزارت در خصوص استحكام فعاليت اين مراكز و پي گيري هاي اين معاونت و جديت شوراي عالي آموزش و پرورش ، متن پيش نويس اساسنامه اين مراكز پس از 7 جلسه بررسي در كميسيون اساسنامه ها و مقررات تحصيلي در صحن علني آن شورا به تصويب رسيد و پس از تاييد وزير محترم آموزش و پرورش و دبير كل محترم شوراي عالي آموزش و پرورش جهت توشيح رياست محترم جمهور ارسال شده است.   [ادامه ...]

قابل توجه معاونين محترم آموزش متوسطه استانها
به اطلاع معاونين محترم آموزش متوسطه استانها ، روساي محترم ادارات تكنولوژي و گروههاي آموزشي ، رابطين محترم پژوهش سراهاي دانش آموزي و مسئولين محترم پژوهش سراهاي دانش آموزي مي رساند اين دفتر در نظر دارد با همكاري مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت متبوع و شركت همگام نسبت به راه اندازي يك پرتال ويژه جهت ساماندهي اطلاعات نيروي انساني ، امكانات ، تجهيزات ، فعاليت هاي علمي – پژوهشي – آموزشي و..... در هر يك از پژوهش سراهاي دانش آموزي در سراسر كشور جهت دريافت گزارشات مديريتي بر خط ، تدوين نظام رتبه بندي اين مراكز و تخصيص اعتبارات متمركز و ... مبادرت نمايد.   [ادامه ...]

بازديد از نمايشگاه پژوهش و فناوري
معاون محترم آموزش متوسطه استان    [ادامه ...]

روساي محترم اداره تکنولوژي وگروه هاي آموزشي
با سلام به استناد نامه شماره 101/1/185 مورخه 93/9/1 سازمان پژوهش وتاليف کتب درسي به پيوست بارم بندي پيشنهادي جديد دروس متوسطه نظري جهت بهره برداري واطلاع رساني به دبيران ارسال مي گردد.   [ادامه ...]

توسعه پژوهش سراهاي دانش آموزي در سال 1394
در راستاي سياست راه اندازي پژوهش سراي دانش آموزي در هر يك از مناطق آموزشي كشور و با تاكيد بر مفاد بخشنامه شماره 400/226021 مورخ 1392/10/25 ( پيوست مي باشد) جهت اعمال در سال 1394 ، موارد زير جهت تبيين مطلوب تر فرايند درخواست ادارات كل آموزش و پرورش استانهاي كشور اعلام مي گردد.بديهي است اين اطلاعيه به منزله بخشنامه رسمي تلقي خواهد شد .   [ادامه ...]
  [ادامه ...]


تهيه كليپ معرفي فعاليت هاي پژوهشسراهاي دانش آموزي 29/09/93 
قابل توجه معاونين محترم آموزش متوسطه استان ها

با سلام و احترام

به اطلاع مي رساند اين دفتر در نظر دارد كليپي جامع و كامل از فعاليت هاي پژوهشسرا هاي دانش آموزي با مشاركت كليه استانهاي كشور براي پو شش رسانه اي تهيه نمايد .

اسامي پژوهشسرا هاي دانش آموزي برتر و دانش آموزان پژوهشگر در سال 1393 24/09/93 
براساس بخشنامه شماره 19886 مورخ 93/9/17 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، برگزيدگان هفته پژوهش در سال 1393 (پژوهش سراها و دانش آموزان پژوهشگر برتر ) در سايت اين دفتر معرفي شدند.

اساسنامه پژوهش سراهاي دانش آموزي 23/09/93 
به اطلاع مي رساند پيرو تاكيدات مقام عالي وزارت در خصوص استحكام فعاليت اين مراكز و پي گيري هاي اين معاونت و جديت شوراي عالي آموزش و پرورش ، متن پيش نويس اساسنامه اين مراكز پس از 7 جلسه بررسي در كميسيون اساسنامه ها و مقررات تحصيلي در صحن علني آن شورا به تصويب رسيد و پس از تاييد وزير محترم آموزش و پرورش و دبير كل محترم شوراي عالي آموزش و پرورش جهت توشيح رياست محترم جمهور ارسال شده است.

بازديد از نمايشگاه پژوهش و فناوري 18/09/93 
معاون محترم آموزش متوسطه استان

روساي محترم اداره تکنولوژي وگروه هاي آموزشي 18/09/93 
با سلام به استناد نامه شماره 101/1/185 مورخه 93/9/1 سازمان پژوهش وتاليف کتب درسي به پيوست بارم بندي پيشنهادي جديد دروس متوسطه نظري جهت بهره برداري واطلاع رساني به دبيران ارسال مي گردد.

توسعه پژوهش سراهاي دانش آموزي در سال 1394 16/09/93 
در راستاي سياست راه اندازي پژوهش سراي دانش آموزي در هر يك از مناطق آموزشي كشور و با تاكيد بر مفاد بخشنامه شماره 400/226021 مورخ1392/10/25 ( پيوست مي باشد) جهت اعمال در سال 1394 ، موارد زير جهت تبيين مطلوب تر فرايند درخواست ادارات كل آموزش و پرورش استانهاي كشور اعلام مي گردد.بديهي است اين اطلاعيه به منزله بخشنامه رسمي تلقي خواهد شد .

قابل توجه روساي محترم اداره تکنولوژي وگروه هاي آموزشي استانها 10/09/93 
با احترام به اطلاع کليه روساي اداره تکنولوژي وگروه هاي آموزشي استانها مي رساند اطلاعات ساعت فعاليتهاي سرگروه هاي درسي دوره دوم متوسطه نظري مطابق با اطلاعات سيستم بکفا طبق فرم پيوست تکميل وتا مورخه 93/10/3 از طريق پست الکترونيکي به نشاني dnp@medu.ir به واحد گروه هاي آموزشي دفتر متوسطه نظري ارسال نمائيد.

لطفا در قسمت subject نام استان +عبارت گروه هاي آموزشي درج گردد.


درخواست اعلام نظر از معاونين محترم آموزش متوسطه استانها در خصوص مسابقات آزمايشگاهي و كارگاه رايانه 94-1393 10/09/93 
با عنايت به اينكه در بند 24و25 بيانيه ارزشها و راهكارهاي 3-5 و 1-6 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش توانمندسازي دانش آموزان و غني سازي آزمايشگاه هاي واحدهاي آموزشي مورد تاكيد قرار گرفته است؛ اين دفتر در نظر دارد در راستاي ايفاي وظايف خود و با توجه به تجربه چهارده ساله اجراي مسابقات آزمايشگاهي و كارگاه رايانه و در نظر گرفتن منابع مالي موجود ؛ پانزدهمين دوره از اين مسابقات را با رويكرد جديد در قالب پيش نويس پيوست عملياتي نمايد.لذا از معاونين محترم آموزش متوسطه استانها و تيم كارشناسي مجموعه تحت پوشش درخواست مي شود پيش نويس دستورالعمل پيوست را به دقت مورد مطالعه قرار داده و ضمن پاسخ گويي به سئوالات زير ، نقطه نظرات كارشناسي و پيشنهادي خود را حداكثر تا روز شنبه مورخ 1393/09/15از طريق پست الكترونيكي به نشاني dnp@medu.ir ارسال نمايند.

نشست شورای عمومی دفتر با حضور معاون محترم آموزش متوسطه 03/09/93 
 

آيين نامه حمايت از سمينار ها و كارگاههاي ترويجي فناوري نانو 02/09/93 
قابل توجه معاونین محترم آموزش متوسطه

با سلام و احترام،
با عنايت به نامه شماره 93575 مورخ 1393/08/28 باشگاه نانو،به اطلاع مي رساند آيين نامه حمايت از سمينار ها و كارگاههاي ترويجي فناوري نانو و فهرست اسامي مدرسين داراي گواهي تدريس فناوري نانو جهت بهره برداري پژوهش سراهاي دانش آموزي در فايل پيوست قابل دريافت مي باشد.
[ادامه ...]   

دبيرخانه راهبري كشوري درس ديني و قرآن
دبيرخانه راهبري كشوري مديران
دبيرخانه راهبري كشوري درس اقتصاد
دبيرخانه راهبري كشوري درس رياضي
دبيرخانه راهبري كشوري درس شيمي
دبيرخانه راهبري كشوري درس آمادگي دفاعي
دبيرخانه راهبري كشوري درس زبان انگليسي
دبيرخانه راهبري كشوري درس رايانه
دبيرخانه راهبري كشوري درس فيزيك
دبيرخانه راهبري كشوري درس زيست شناسي
دبيرخانه راهبري كشوري درس روانشناسي
دبيرخانه راهبري كشوري درس زمين شناسي
دبيرخانه راهبري كشوري درس فلسفه و منطق
دبيرخانه راهبري كشوري درس جغرافي
دبيرخانه راهبري كشوري درس زبان فارسي
دبيرخانه راهبري كشوري درس عربي
دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ
دبيرخانه راهبري كشوري درس علوم اجتماعي
گروههاي آموزشي استان آذربايجان شرقي
گروههاي آموزشي استان اردبيل
گروههاي آموزشي استان ايلام
گروههاي آموزشي استان بوشهر
گروههاي آموزشي استان خراسان جنوبي
گروههاي آموزشي استان خراسان رضوي
گروههاي آموزشي استان خراسان شمالي
گروههاي آموزشي استان خوزستان
گروههاي آموزشي استان زنجان
گروههاي آموزشي استان سيستان و بلوچستان
گروههاي آموزشي شهرستانهاي استان تهران
گروههاي آموزشي استان فارس
گروههاي آموزشي استان قزوين
گروههاي آموزشي استان كردستان
گروههاي آموزشي استان كرمان
گروههاي آموزشي استان كرمانشاه
گروههاي آموزشي استان كهگيلويه و بويراحمد
گروههاي آموزشي استان مازندران
گروههاي آموزشي استان هرمزگان
گروههاي آموزشي استان همدان
گروههاي آموزشي استان همدان يزد
گروههاي آموزشي استان مركزي
گروههاي آموزشي استان لرستان
گروههاي آموزشي استان اصفهان


  تشكيلات سازماني
  استراتژيهاي دفتر
  چكيده تحقيقات
  بخشنامه‌ها
  پرسش و پاسخ
  نظرات و پيشنهادات
  سايت‌هاي مرتبط / مفيد
  گالري عكس
  ارتباط با مسئولین
 گروههای آموزشی
 بخشنامه ها
 دبیرخانه های راهبری دروس
 لازم التوجه
 پژوهشسراهای دانش آموزی
 آئین نامه و مقررات
 دبیرستانهای نمونه دولتی و فرهنگ
 آموزشهای روستایی و شبانه روزی
 برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های آموزشی
  جشنواره ملاصدرا
  دفتر كلاسي هوشمند
 مجتمع هاي آموزشي و پرورشي (ترنم ولايت)


سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
بروشور اصلاحات آيين نامه¬ي آموزشي دوره¬ي سه ساله¬ي متوسطه
معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور
شبكه ملي مدارس ايران(شبكه رشد)
بانك فيلم آموزشي
شوراي عالي آموزش و پرورش
برنامه درسي ملي
 
  صفحه اصلي    راهنماي سايت    جستجو    پرسش و پاسخ    آرشيو اخبار    آرشيو اطلاعيه    ارتباط با ما   
كليه حقوق اين سايت براي dinapi.medu.ir محفوظ ميباشد
Copyright © 2006 - All rights reserved