معاونت آموزش متوسطه

دفتر آموزش متوسطه نظری
صفحه اصلی  |  راهنمای سایت  |  جستجو  |  پرسش و پاسخ  |  نظرها و پیشنهادها  |  پست الکترونیک  |  ارتباط با ما
 
جمعه 7 آذر 1393
وزارت آموزش و پرورش
Friday, 28 November, 2014

ورود همکاران
: نام كاربر
: رمز ورود
جستجو
: عبارت مورد نظر  
تازه ها
پست الکترونیکی
dinapi@medu.ir

 دفتر فناوري اطلاعات
medu.ir
اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی


نشست شورای عمومی دفتر با حضور معاون محترم آموزش متوسطه
   [ادامه ...]

آيين نامه حمايت از سمينار ها و كارگاههاي ترويجي فناوري نانو
قابل توجه معاونین محترم آموزش متوسطه
با سلام و احترام، با عنايت به نامه شماره 93575 مورخ 1393/08/28 باشگاه نانو،به اطلاع مي رساند آيين نامه حمايت از سمينار ها و كارگاههاي ترويجي فناوري نانو و فهرست اسامي مدرسين داراي گواهي تدريس فناوري نانو جهت بهره برداري پژوهش سراهاي دانش آموزي در فايل پيوست قابل دريافت مي باشد.    [ادامه ...]

احصاء آمار ساعات تدریس در پایه اول متوسطه به تفکیک مناطق ،گروه درسی ، نوع ابلاغ (موظف و غیر موظف) و جنسیت
قابل توجه روسای محترم اداره دوره دوم متوسطه نظری   [ادامه ...]

قابل توجه معاونين محترم اموزش متوسطه استانها
بسمه تعالي قابل توجه معاونين محترم آموزش متوسطه استانها با سلام به استناد بند 3بخشنامه شماره 56544 مورخه 93/3/31 مدارس هيات امنايي؛تاکيد مي نمايد که مسئوليت تهيه؛ تدوين ونظارت بر محتواي آموزشي ؛پرورشي وپژوهشي ساعات رسمي مدارس هيات امنايي برعهده ي معاونت هاي تخصصي (آموزش متوسطه و...)بوده وهمکاري با کارشناسي شوراهاي آموزش وپرورش در اين زمينه ضروري مي باشد.    [ادامه ...]

ثبت نام درششمين المپياد دانش آموزي علوم و فناوري نانو از93/8/5 تا 93/11/15
به استناد نامه شماره 93565 مورخ 93/8/20 باشگاه نانو ، ثبت نام از دانش آموزان جهت شركت در ششمين المپياد دانش آموزي علوم و فناوري نانو از تاريخ 93/8/5 تا 93/11/15از طريق سايت www.nanoclub.ir آغاز شده است.    [ادامه ...]

قدرداني از استان مازندران
نظر به اينکه دبيرخانه راهبري کشوري درس عربي مستقر در استان مازندران به منظور اجرايي نمودن بخشنامه« برنامه هاي دبيرخانه هاي راهبري کشوري دروس متوسطه نظري» به شماره400/109810 مورخه 93/6/5 و تبيين رويکردهاي جديد آموزشي اقدام به برگزاري گردهمايي2 روزه سرگروههاي درس عربي در سطح کشوري نموده اند. لذا بدينوسيله از مديرکل، معاون آموزش متوسطه، اداره تکنولوژي و گروههاي آموزشي و همچنين پيگيریهاي بي شائبه مسئول و اعضاي دبيرخانه عربي که با اعتبارات استاني زمينه اجرا و تحقق بند12 بخشنامه مذکور را فراهم نموده اند صميمانه تقدير و تشکر به عمل مي آيد.   [ادامه ...]

شيوه نامه كيفيت بخشي به رشته علوم انساني (جشنواره ملاصدرا )در سال تحصيلي 94-93
باسمه تعالي با سلام و احترام ، همانگونه كه مستحضريد يكي از برنامه هاي دفتر آموزش متوسطه نظري كيفيت بخشي به رشته علو م اانساني مي باشدودر اين راستا جشنواره ملاصدرا در سال تحصيلي 94-93 توسط دبيرخانه مستقر در اداره تكنولو‍‍ژي وگروه هاي آموزشي استان مازندران برگزار مي گردد .بدين منظور شيوه نامه شماره 504/44001 مورخ 93/8/1از سوي آن استان براي ادارات كل استان ها ارسال گرديده است.مسابقات جشنواره ملاصدرا در سطوح دبيران و دانش آموزان ومديران مدارس خاص به شرح ذيل برگزار مي گردد. 1- دبيران دروس زبان وادبيات فارسي ،جامعه شناسي ومطالعات اجتماعي : شركت در (مسابقه كتا بخو اني باآزمون آنلاين- مسابقه مقاله نويسي- طراحي وتوليد محتواي الكترونيكي) 2- كليه دانش آموزان دوره دوم متوسطه : درس زبان وادبيات فارسي (مسابقه روان خواني مسابقه ا نشا نويسي ) وجامعه شناسي ومطالعات اجتماعي (تحليل فيلم اجتماعي ) 3- دانش آموزان پايه اول دبيرستان مدارس خاص (نمونه دولتي-استعدادهاي درخشان-شاهد): شركت در مسابقه وبلاگ نويسي با موضوعات علوم انساني 4- مديران مدارس خاص(نمونه دولتي-استعدادهاي درخشان-شاهد): ارائه فعاليت هاي ابتكاري جهت هدايت دانش آموزان پايه اول به رشته ادبيات وعلوم انساني شايسته است معاونين محترم آموزش متوسطه ضمن ارسال به موقع شيوه نامه به مناطق بر حسن اجراي آن نظارت داشته باشند.    [ادامه ...]

شیوه نامه همیار معلم
با سلام و احترام بدینوسیله بخشنامه همیار معلم برای اجرا ارسال می گردد. شایسته است معاونین محترم آموزش متوسطه استان ها ضمن ارسال به موقع آن به مناطق بر حسن اجرای آن نیز نظارت داشته باشند.   [ادامه ...]
  [ادامه ...]


نشست شورای عمومی دفتر با حضور معاون محترم آموزش متوسطه 03/09/93 
 

آيين نامه حمايت از سمينار ها و كارگاههاي ترويجي فناوري نانو 02/09/93 
قابل توجه معاونین محترم آموزش متوسطه

با سلام و احترام،
با عنايت به نامه شماره 93575 مورخ 1393/08/28 باشگاه نانو،به اطلاع مي رساند آيين نامه حمايت از سمينار ها و كارگاههاي ترويجي فناوري نانو و فهرست اسامي مدرسين داراي گواهي تدريس فناوري نانو جهت بهره برداري پژوهش سراهاي دانش آموزي در فايل پيوست قابل دريافت مي باشد.
احصاء آمار ساعات تدریس در پایه اول متوسطه به تفکیک مناطق ،گروه درسی ، نوع ابلاغ (موظف و غیر موظف) و جنسیت 02/09/93 
قابل توجه روسای محترم اداره دوره دوم متوسطه نظری

قابل توجه معاونين محترم اموزش متوسطه استانها 26/08/93 
بسمه تعالي
قابل توجه معاونين محترم آموزش متوسطه استانها
با سلام به استناد بند 3بخشنامه شماره 56544 مورخه 93/3/31مدارس هيات امنايي؛تاکيد مي نمايد که مسئوليت تهيه؛ تدوين ونظارت بر محتواي آموزشي ؛پرورشي وپژوهشي ساعات رسمي مدارس هيات امنايي برعهده ي معاونت هاي تخصصي (آموزش متوسطه و...)بوده وهمکاري با کارشناسي شوراهاي آموزش وپرورش در اين زمينه ضروري مي باشد.

ثبت نام درششمين المپياد دانش آموزي علوم و فناوري نانو از93/8/5 تا 93/11/15 25/08/93 
به استناد نامه شماره 93565 مورخ 93/8/20 باشگاه نانو ، ثبت نام از دانش آموزان جهت شركت در ششمين المپياد دانش آموزي علوم و فناوري نانو از تاريخ 93/8/5 تا 93/11/15از طريق سايت www.nanoclub.ir آغاز شده است.قدرداني از استان مازندران 25/08/93 
 

شيوه نامه كيفيت بخشي به رشته علوم انساني (جشنواره ملاصدرا )در سال تحصيلي 94-93 10/08/93 
باسمه تعالي
با سلام و احترام ، همانگونه كه مستحضريد يكي از برنامه هاي دفتر آموزش متوسطه نظري كيفيت بخشي به رشته علو م اانساني مي باشدودر اين راستا جشنواره ملاصدرا در سال تحصيلي 94-93 توسط دبيرخانه مستقر در اداره تكنولو‍‍ژي وگروه هاي آموزشي استان مازندران برگزار مي گردد .بدين منظور شيوه نامه شماره 504/44001 مورخ 1/8/93 از سوي آن استان براي ادارات كل استان ها ارسال گرديده است.مسابقات جشنواره ملاصدرا در سطوح دبيران و دانش آموزان ومديران مدارس خاص به شرح ذيل برگزار مي گردد.
1- دبيران دروس زبان وادبيات فارسي ،جامعه شناسي ومطالعات اجتماعي :
شركت در (مسابقه كتا بخو اني باآزمون آنلاين- مسابقه مقاله نويسي- طراحي وتوليد محتواي الكترونيكي)
2- كليه دانش آموزان دوره دوم متوسطه :
درس زبان وادبيات فارسي (مسابقه روان خواني مسابقه ا نشا نويسي ) وجامعه شناسي ومطالعات اجتماعي (تحليل فيلم اجتماعي )
3- دانش آموزان پايه اول دبيرستان مدارس خاص (نمونه دولتي-استعدادهاي درخشان-شاهد):
شركت در مسابقه وبلاگ نويسي با موضوعات علوم انساني
4- مديران مدارس خاص(نمونه دولتي-استعدادهاي درخشان-شاهد):
ارائه فعاليت هاي ابتكاري جهت هدايت دانش آموزان پايه اول به رشته ادبيات وعلوم انساني
شايسته است معاونين محترم آموزش متوسطه ضمن ارسال به موقع شيوه نامه به مناطق بر حسن اجراي آن نظارت داشته باشند.

شیوه نامه همیار معلم 03/08/93 
با سلام و احترام

بدینوسیله بخشنامه همیار معلم برای اجرا ارسال می گردد. شایسته است معاونین محترم آموزش متوسطه استان ها ضمن ارسال به موقع آن به مناطق بر حسن اجرای آن نیز نظارت داشته باشند.

دستورالعمل جشنواره روش هاي فعال تدريس مبتني بر فناوري براي اجرا در سال تحصيلي 94-1393به استانهاي كشور ابلاغ شد 29/07/93 
دستورالعمل شماره 400/157192مورخ 1393/7/29 در خصوص اجراي جشنواره روش هاي فعال تدريس مبتني بر فناوري در فايل پيوست قابل دريافت مي باشد.
از كليه دبيران دوره دوم متوسطه نظري در سطح كشور دعوت به عمل مي آيد تا به منظور اشاعه الگوها و شيوه ها ي نوين تدريس در اين فراخوان ملي شركت نمايند.
جشنواره امسال براي دروس زبان انگليسي 3 (عمومي ) و رياضي 3 رشته تجربي برگزار مي شود.
خاطر نشان مي سازد در كليه مراحل جشنواره ، براي هر درس يك الگوي متناسب توسط دبيرخانه راهبري كشوري همان درس تعيين خواهد شد كه در داوري ها نيز مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.

جلسه هماهنگي كارشناسان دفتر آموزش متوسطه نظري با مسئولين دبيرخانه هاي راهبري كشوري دروس در سال تحصيلي 94-1393 29/07/93 
گزارش جلسه هماهنگي كارشناسان دفتر آموزش متوسطه نظري با مسئولين دبيرخانه هاي راهبري كشوري دروس در دوره دوم متوسطه نظري كه در مورخ 93/7/23ساعت 9 تا 17 در محل اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد .

[ادامه ...]   

دبيرخانه راهبري كشوري درس ديني و قرآن
دبيرخانه راهبري كشوري مديران
دبيرخانه راهبري كشوري درس اقتصاد
دبيرخانه راهبري كشوري درس رياضي
دبيرخانه راهبري كشوري درس شيمي
دبيرخانه راهبري كشوري درس آمادگي دفاعي
دبيرخانه راهبري كشوري درس زبان انگليسي
دبيرخانه راهبري كشوري درس رايانه
دبيرخانه راهبري كشوري درس فيزيك
دبيرخانه راهبري كشوري درس زيست شناسي
دبيرخانه راهبري كشوري درس روانشناسي
دبيرخانه راهبري كشوري درس زمين شناسي
دبيرخانه راهبري كشوري درس فلسفه و منطق
دبيرخانه راهبري كشوري درس جغرافي
دبيرخانه راهبري كشوري درس زبان فارسي
دبيرخانه راهبري كشوري درس عربي
دبيرخانه راهبري كشوري درس تاريخ
دبيرخانه راهبري كشوري درس علوم اجتماعي
گروههاي آموزشي استان آذربايجان شرقي
گروههاي آموزشي استان اردبيل
گروههاي آموزشي استان ايلام
گروههاي آموزشي استان بوشهر
گروههاي آموزشي استان خراسان جنوبي
گروههاي آموزشي استان خراسان رضوي
گروههاي آموزشي استان خراسان شمالي
گروههاي آموزشي استان خوزستان
گروههاي آموزشي استان زنجان
گروههاي آموزشي استان سيستان و بلوچستان
گروههاي آموزشي شهرستانهاي استان تهران
گروههاي آموزشي استان فارس
گروههاي آموزشي استان قزوين
گروههاي آموزشي استان كردستان
گروههاي آموزشي استان كرمان
گروههاي آموزشي استان كرمانشاه
گروههاي آموزشي استان كهگيلويه و بويراحمد
گروههاي آموزشي استان مازندران
گروههاي آموزشي استان هرمزگان
گروههاي آموزشي استان همدان
گروههاي آموزشي استان همدان يزد
گروههاي آموزشي استان مركزي
گروههاي آموزشي استان لرستان
گروههاي آموزشي استان اصفهان


  تشكيلات سازماني
  استراتژيهاي دفتر
  چكيده تحقيقات
  بخشنامه‌ها
  پرسش و پاسخ
  نظرات و پيشنهادات
  سايت‌هاي مرتبط / مفيد
  گالري عكس
  ارتباط با مسئولین
 گروههای آموزشی
 بخشنامه ها
 دبیرخانه های راهبری دروس
 لازم التوجه
 پژوهشسراهای دانش آموزی
 آئین نامه و مقررات
 دبیرستانهای نمونه دولتی و فرهنگ
 آموزشهای روستایی و شبانه روزی
 برنامه ریزی و هماهنگی برنامه های آموزشی
  جشنواره ملاصدرا
  دفتر كلاسي هوشمند
 مجتمع هاي آموزشي و پرورشي (ترنم ولايت)


سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
بروشور اصلاحات آيين نامه¬ي آموزشي دوره¬ي سه ساله¬ي متوسطه
معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور
شبكه ملي مدارس ايران(شبكه رشد)
بانك فيلم آموزشي
شوراي عالي آموزش و پرورش
برنامه درسي ملي
 
  صفحه اصلي    راهنماي سايت    جستجو    پرسش و پاسخ    آرشيو اخبار    آرشيو اطلاعيه    ارتباط با ما   
كليه حقوق اين سايت براي dinapi.medu.ir محفوظ ميباشد
Copyright © 2006 - All rights reserved